„Postavil jsem pasivní dům svépomocí. Chci se podělit o praktické znalosti.“

Skrývka ornice a vytyčení domu

12. 5. 2017

Před bagrováním základů bylo nutné provést v prostorách domu a v jeho bezprostřední blízkosti (asi 1,5 metrů) skrývku ornice. Vzhledem k tomu, že v minulém roce zde zemědělci pěstovali řepku, znovu se tam vysemenila, takže před plánovaným příjezdem bagru se šlo ještě pěkně ručně plet – aspoň ty největší rostliny, které měly už 50 až 100 cm, s těmi menšími si pak bagr poradil sám.

Bagrista byl domluven na 10 hodinu s tím, že už bude na pozemku dům vytyčený a vyznačená oblast kde má skrývat. Nebyl. Geodet, který tam měl být den před, tam prostě nebyl. Poučení – opravdu kontrolovat každý krok, co by měl být proveden. Vzhledem k tomu, že dům je natočen podle světových stran, není symetrický s tvarem pozemku, vytyčení svépomocí jsme tedy provést raději nechtěli. Navíc jsme pak s geodetem na místě zjistili, že dům, tak jak je zakreslen projektantem, zasahuje severovýchodním rohem do koruny stromů, takže pan projektant zřejmě na pozemku vůbec nebyl nebo ty větve olše přes zimu sakra rychle vyrostly :-).

Proto jsme se na místě dohodli, že barák posuneme rovnoběžně s pozemkem o 4 metry víc na jih, místa na terasu a zahradu bude míň, ale stále víc než dost. Bagrista tedy začal se skrývkou s menším zpožděním na nových místech, geodet se pak vrátil a vytyčení baráku už provedl pomocí dřevěných kolíků s dohodnutou změnou.

Hlínu ze skrývky jsme nechali přímo na pozemku, protože bude později použita na terénní úpravy zahrady.

Zjištění dne č. 2: Pozemek není zrovna dvakrát v rovině. Nulový bod pro čistou podlahu jsme si určili u jihozápadního rohu (v nejvyšším bodě) a směrem na sever se pozemek snižuje o víc jak 40 cm, uhlopříčně k severovýchodu až o 70 cm, takže do základu půjde o něco víc betonu, abychom byli stále v nezámrzné hloubce a u severního vchodu budeme do budoucna muset aspoň 40 cm dosypávat zeminu, abychom do baráku nelezli po žebříku. Výška provedené skrývky byla asi 40-60 cm. Jih pozemku jsme nechtěli seškrabávat na úroveň severu, protože by byl dům dost utopený pod terénem a mohli bychom mít problémy s vodou z polí. To budeme v budoucnu také nějak řešit, pravděpodobně vyvýšeným plotem, protože pokud by vysázeli kukuřici, tak poteče všechna voda z pole na nás.

Shrnutí dne: práce geodeta 2 hodiny, bagrista 4 hodiny, „paní na plení“, posunutí domu o 4 metry na jih, hodinová průtrž mračen (déšť a krupky).


Galerie


↑ Nahoru