„Postavil jsem pasivní dům svépomocí. Chci se podělit o praktické znalosti.“

Náš pozemek a změna územního plánu města

1. 4. 2017

K pozemku jsme se dostali celkem náhodně. Už nějakou dobu jsme něco hledali, ale nic nevyhovovalo našim představám klidného prostředí blízko města. Když jsme se o tom zmínili jednomu kamarádovi, tak nám řekl, že tatík by jeden měl a prodal, tak jsme neváhali a jeli se na něj podívat a zjistit další podrobnosti.

Pozemek měl však několik "vad" a neznámých, které bylo potřeba důkladně prověřit. Nakonec všechno vyšlo pozitivně, tak jsme to brali jako takové znamení, že do toho máme jít. Pomohlo nám i to, že jsme se do pozemku zamilovali a s vidinou ušetřených peněz díky kupní ceně a změně ÚP, nešlo říct ne.

Co všechno obnášela ta změna územního plánu?

No, nebylo toho málo. Kdo by řešil podobnou věc, připravte se na běhání po úřadech, čekání a čekání a že nervy potečou proudem. Ale kdo si počká, ten se dočká ;-) Shrnuli jsme to do následujících bodů:

 • Leden 2015 - zjišťování možností nejdříve na stavebním úřadě, diskuze o tvaru a velikosti pozemku, SÚ nás poslal dotázat se na odbor rozvoje města, kde nám řekli, ať to zkusíme, ale že to trvá minimálně 2 roky a výsledek není zaručený.
   
 • Únor 2015 - podání žádosti o změnu ÚP města (my měli tu smůlu, že začal před pár měsíci platit nový územní plán, kdybychom se ozvali dříve, když byl prostor na připomínky, proces schvalování by se výrazně zkrátil).
  • Jednání rozvoje města, kterého jsme se jako hosté účastnili Aneb Připravte si argumenty, proč chcete a musíte stavit zrovna na tom místě, co jste si vybrali.
   Na Rozvoj města jsme podali žádost, aby se z původní orné půdy stala parcela stavební. Hrálo nám do karet, že v předešlých návrzích bylo o místě uvažováno jako o "možné ploše k zastavění".  Na jednání nikdo neměl námitek, až na jednoho mladého floutka, který se do výboru dostal zřejmě díky tatínkovi. Při projednávání naší parcely se ohradil slovy „tímto pozemkem to začne a za chvíli z toho bude satelit“. A není to cílem odboru rozvoje města? :-) Naštěstí jsme pak také dostali prostor od předsedy komise, abychom se k naší žádosti, pokud chceme, vyjádřili. Ihned jsem oponoval a shrnul naší situaci slovy „jsme pár, který chce zůstat v HB, ale v současné době zde není možné sehnat pozemek, který by byl na okraji města, je jen pár pozemků v centru města, ale ty jsou ekonomicky nevýhodné i nedostupné, potom je samozřejmě možnost jít úplně z města do vesnice, což ale nechceme ve vztahu k rodině a svému rodnému městu". Další argument, který jsem šetrnější formou uvedl byl právě, že rozvoj města by neměl řešit to, že někde vyroste satelit, naopak by z pohledu rozvoje měl usilovat, aby lidé ve městě zůstavali. Navíc jsme znovu zdůraznili, že je na lokalitě/pozemku, kde byla v minulosti (5 let zpátky) územní rezerva pro zastavení rodinnými domy, ale to se bohužel v novém ÚP přesunulo o kousek (pole) dál, kde ale vlastník o prodeji nechce ani slyšet.
   Výsledek byl, že naší žádost postoupili dál s doporučením změny (čekání cca 6 měsíců).
    
 • Jednání zastupitelstva města č. 1, které muselo změnu na základě návrhu odboru rozvoje města posvětit. Nebylo to vůbec jisté, protože k těm změnám měli různé průpovídky. Nakonec však dali na jejich doporučení jako odborného orgánu (čekání cca 3 měsíce).
   
 • Zasláno k projednání dotčených orgánů (životní prostředí, ekonomický odbor atd.) My jsme sledovali hlavně odbor životního prostředí, protože tam to prý nejčastěji končí (čekání cca 3 měsíce).
  • Ekonomický odbor - veřejné osvětlení, komunikace, popeláři apod. Závěr byl, že se na nás nebude město finančně podílet, takže naší žádost mohli doporučit schválit.
  • Životní prostředí – jednání odboru ŽP nedopadlo dobře a náš pozemek nedoporučilii s tím, že chtějí chránit každý kousek pole a zeleně. Dobře jsme bohužel tušili, že se vůbec neohlížejí na to, že lidi nemají kde bydlet.
  • Další dotčené orgány (cca 20 - hygiena, správa silnic, ..), které jsme ale tak usilovně nesledovali.
    
 • Přehodnocení od odboru rozvoje města – zda nás pošlou do druhého kola na základě doporučení/nedoporučení dotčených orgánů. Tady nám spadl velký kámen ze srdce, protože naši původní žádost doporučili k povolení, i přes nedoporučení živ. prostředí. Začali jsme víc věřit, že by to mohlo celé dobře dopadnout. Bohužel ani v této fázi není stále nic 100% (čekání cca 1 měsíce).
   
 • Jednání zastupitelstva č. 2 - vždy se musí čekat, až daný orgán zasedá a dá si dané téma do programu jednání. V případě zastupitelstva našeho města to je cca jednou za 2 měsíce. Na doporučení rozvoje města zastupitelstvo opět dalo a mohl se tedy zpracovávat návrh změny územního plánu, již s číslem 2, kde bylo včetně naší žádosti i několik dalších týkajících se pozemků ve městě (čekání cca 2 měsíce).
   
 • Změna územního plánu města - odbor rozvoje města vypracoval návrh k zadání změny ÚP, což jsou vlastně podklady pro architekta, který musí změny zapracovat. Blbé je, že ty návrhy musí dát celé kolečko znovu, aby se jednotlivé orgány se změnou mohly podrobněji seznámit (čekání cca 2 měsíce).
   
 • Další kolečko doporučení/nedoporučení vč. obdobné délky projednávání dotčených (čekání na vše cca 5 měsíců):
  • Dotčené orgány - opět odbor životního prostředí, ekonomický odbor atd.
  • Nakonec opět zhodnocení odboru rozvoje města (ORM) a zase předání zastupitelstvo k projednání
 • ​Předchozí část trvala opravdu hodně dlouho, čekání bylo nekonečné, nikdo nám z ORM nepodával žádné nové informace. Takže už jsme začali uvažovat, že koupíme jiný pozemek - koukali se po internetu, objížděli různé pozemky, sjednávali schůzky s jejich zástupci a dokonce už i chtěli vyjednávat u jednoho pozemku o ceně. V tu chvíli ale přišla zpráva z ORM, že se to jednání pozitivně pohlo a vše by mělo dobře dopadnout. Takže obrat o 100 stupňů - zase jsme začali věřit a řekli si, že ještě ten rok počkáme. Po téhle části jsme fakt už věřili, že to dopadne.. ale jeden problém by ještě nastat mohl...
 • Jednání zastupitelstva č. 3 - po schválení zastupitelstvem mělo následovat zadání zpracování změny ÚP architektem a měli jsme zaplatit první splátku cca 8 tis. Kč (podíl na zpracování změny, celková cena byla cca 150-200 tis., ale jelikož nás ve změně ÚP č. 2 bylo asi 15, tak jsme se o tuto částku podělili). V této fázi opět nastala jedna komplikace - peníze se po žadatelích nejdříve nevybíraly, protože i nyní nebylo nic definitivní, žádosti mohl smést ze stolu půdní fond na Krajském úřadě. Vedoucí ORM si ještě sjednal schůzku se zástupci na Krajském úřadě, aby věděl, jaké bude jejich závěrečné hodnocení. Výsledek byl takový, že naše žádost by měla projít, ale asi 3 z těch 15 podaných "v balíku" nikoliv. Což znamenalo další zdržení, protože s výsledkem tohoto jednání se nechtěl jeden žadatel smířit (dokážu si představit, po takové době), tak se čekalo další měsíc, jestli si žadatel tuto situaci/žádost na Kraji nějak obhájí nebo ne. Ani nevíme, jak to dopadlo, ale myslím, že se čekalo zbytečně a situaci si neobhájil. Bohužel jsme ale museli čekat všichni, co jsme byli v žádosti o změnu ÚP č. 2, protože se vše řeší jako jeden balík. Takže pokud je problém s jedinou žádostí, vždy se čeká, než se vyřeší.
 • Zpracování změny architektem – všichni jsme zaplatili první splátku a ORM mohl návrh na změnu konečně zadat ke zpracování architektovi (čekání cca 2 měsíce).
 • Vytvořený dokument změny ÚP (cca 150 stránkový dokument) šel opět do kolečka projednávání tentokrát veřejného, čili tento dokument šel na 30denní vývěsku města, kde se k němu mohli všechny dotčené orgány ve vztahu k některé změně vyjádřit. Tady následovalo opět zdržení, protože se asi 4 lidi ke změně ohradili a chtěli jí upravit ve svůj prospěch. Většinou se ozvali sousedé, když zjistili, že by vedle jejich pozemku měla proběhnout nějaká změna, chytili se toho a pokud potřebovali, o podobnou změnu také zažádali. (čekání cca 2 měsíce).
 • Rozvoj jejich námitky zapracoval, poslal opět ke přepracování architektovi a zase šel dokument do veřejného projednání (čekání cca 1 měsíc)
 • Po měsíci na úřední desce a žádné další námitce to mohlo jít na další zasedání zastupitelstva města, které bylo naplánované za cca 2 měsíce.
 • Únor 2017 - po zasedání zastupitelstva a posledním odklepnutí této změny už stačilo počkat asi 14 dní než nabyde rozhodnutí právní moci, zaplatit druhou částku za změnu ÚP a hurá s projektem na stavební úřad.

No, co si budeme povídat - proč to celé dělat jednoduše, když to jde i takhle složitě :-)

Teď, když o tom zpětně přemýšlíme a měli bychom to nějak zhodnotit, jestli se to vůbec vyplatilo, jestli to za ten čas a nervy stálo, tak je potřeba říct, že ano. Respektive, pokud jste ochotni počkat si na vysněný pozemek 2-3 roky, tak z našeho pohledu stoprocentně. Každý to má určitě jinak, ale když se na to podíváme čistě ekonomicky, tak jsme si sice počkali, ale pozemek máme za ani ne poloviční cenu. Což je super, ne?!

Jaká z toho plynou doporučení Aneb Co je dobré vědět?

 • Pokud vám někdo říká, že jste blázni, že do toho jdete, tak se nedejte a i tak se do toho pusťte. Hodně známých i úředníků nám říkalo, že to nevyjde, ale pořád jsme věřili, že ano a vyšlo to!
 • Když jsme podávali žádost a říkali nám, že to bude trvat 2 roky, tak jsem si říkal, že to třeba zvládnou i dřív, co na tom může tak dlouho trvat. Jenže lhůty prostě nezkrátíte :-( Žádost jsme podali v únoru 2015 a změna územního plánu města  úspěšně nabyla právní moci po 2 letech a 2 měsících. Takže ty 2 roky je skoro minimální čekačka!  

↑ Nahoru